Vergadering 1

Identificatiegegevens van de vergadering:
1 vergadering op 09/11/2009 in de virtuele wereld


Aanwezig: Ineke Proot, Lesley Legrand, Natascha Taecke
Leen maakte op dit ogenblik nog geen deel uit van het groepswerk
Verontschuldigd:


Agenda:
1. Onderwerp kiezen voor de wiki
Voorstel Ineke:
Wordt in het werkveld vaak geconfronteerd met vragen rond mantelzorg. Aangezien er een groot tekort is aan voorzieningen zijn het vaak senioren die op mantelzorg aangewezen zijn.
Lesley Legrand
Gaat akkoord met dit voorstel
Natascha Taecke
Gaat akkoord met dit voorstel, maar het moet wel goed afgebakend worden zodat we het bos door de bomen nog zien

2. Titels artikels
Nu het onderwerp vastligt gaat iedereen opzoek naar een artikel die bij het onderwerp mantelzorg aansluit. Eens artikel gevonden mail je de titel door naar de andere groepsleden

3.Wie start de wiki op?
Natascha wil de wiki opstarten en zal naar alle groepsleden een uitnodiging sturen.


Goedkeuring verslag 09/11/2009

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License