Statistisch

Citaat uit Dooghe & Vanderleyden (1982, p. 1):

“ Het is duidelijk dat de rol van de kinderen inzake de hulpverlening aan hun bejaarde ouders een aanzienlijke verschuiving heeft ondergaan (…).
Demografische wijzigingen hebben geleid tot minder descendenten waarop de bejaarden een beroep kunnen doen. Veranderingen in de sociale rol van de vrouw, inzonderheid de toenemende tewerkstelling buitenshuis, creëerden allerlei nieuwe verplichtingen die in concurrentie treden met de plichten die kinderen hebben ten aanzien van hun bejaarde ouders.
Er is een sterke groei van het aantal echtscheidingen waardoor het gezin als interactiesysteem erg kwetsbaar wordt. (…)
Daardoor wordt het minder zeker of gehuwde kinderen
hun bejaarde ouders hulp zullen bieden in geval van ziekte
of behoeftigheid.”

CBSG voerde in 2003 een onderzoek naar de mantelzorg in Vlaanderen. De postenquête vertrok naar 4000 geregistreerde mantelzorgers, in het kader van de Vlaamse zorgverzekering, tussen de 25 en 79 jaar. Ongeveer 70% van de verstuurde enquêtes kwamen terug.
Dankzij deze enquête werd mantelzorg in Vlaanderen in kaart gebracht wat o.a. de aard, intensiteit van de zorg, de motieven voor het opnemen van zorg,… betreft.

Hier1 kunt u het volledige onderzoek in PDF- vorm raadplegen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License