Statistisch

Citaat uit Dooghe & Vanderleyden (1982, p. 1):

“ Het is duidelijk dat de rol van de kinderen inzake de hulpverlening aan hun bejaarde ouders een aanzienlijke verschuiving heeft ondergaan (…).
Demografische wijzigingen hebben geleid tot minder descendenten waarop de bejaarden een beroep kunnen doen. Veranderingen in de sociale rol van de vrouw, inzonderheid de toenemende tewerkstelling buitenshuis, creëerden allerlei nieuwe verplichtingen die in concurrentie treden met de plichten die kinderen hebben ten aanzien van hun bejaarde ouders.
Er is een sterke groei van het aantal echtscheidingen waardoor het gezin als interactiesysteem erg kwetsbaar wordt. (…)
Daardoor wordt het minder zeker of gehuwde kinderen
hun bejaarde ouders hulp zullen bieden in geval van ziekte
of behoeftigheid.”

CBSG deed voerde in 2003 een onderzoek naar de mantelzorg in Vlaanderen. Enquêtes werden verstuurd naar 4000 geregistreerde mantelzorgers tussen de 25 en 79 jaar. Ongeveer 70% van de verstuurde enquêtes kwamen terug.
In deze PDF1 zal u een deel van de resultaten terug vinden.
Er wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen:

  1. Hoeveel Vlamingen hebben mantelzorg nodig?
  2. Door wie zou men zich het liefst laten verzorgen?
  3. Wat zijn de verschillende zorgtaken?
  4. Aan welke zorg moet de overheid voorrang geven?
  5. Wie is de geregistreerde mantelzorger?
  6. Voor wie zorgt de geregistreerde mantelzorger?
  7. Hoe wordt de mantelzorg ervaren?
  8. Wat verwacht de geregistreerde mantelzorger van de overheid en van de zorgbehoevende?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License