Ineke Proot
foto%20Ineke.bmp
  • Geboren op 19 oktober 1976 in Oostende.
  • Gehuwd en mama van 2 lieve dochters van 8 en 10 jaar.
  • Woonachtig in Eernegem, West - Vlaanderen.
  • Diploma's : Opvoedster en medische secretaresse.
  • Bijscholing: "Rechtenverkenner", "Sociale kaart", "Mensen aan hun rechten helpen","Concept sociaal huis en de dienstverlening", "Opstellen folders en affiches".
  • Beroep: Sinds 1997 werkzaam in het OCMW van Ichtegem. Vanaf 2008 een nieuwe functie als verantwoordelijke van het Sociaal Huis van Ichtegem. Een dienstverlening in co√∂rdinatie van het OCMW en de gemeente.
  • De keuze van het thema :

Voor mijn werk, kom ik veel in aanraking met mantelzorgers en mantelzorg. Onze gemeente geeft een extra premie voor wie mantelzorg nodig heeft of geeft. Wanneer die mensen bij mij komen, is er altijd wel een woordje uitleg. Vaak merk ik hierbij dat die mensen niet voldoende erkenning krijgen voor wat ze allemaal doen. Ze hebben nood aan deze erkenning en contact met andere mantelzorgers. Want mantelzorger zijn, is niet altijd zo evident.
Ze hebben ook veel vragen waar ze geen of moeilijk antwoord op vinden. Mijn doel is om met deze opdracht deze mensen toch al een stuk verder op weg te helpen.
Want mantelzorg is hard nodig!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License