Politiek

Algemeen

jo%20vandeurzen.jpg

Mantelzorg is een bevoegdheid van het Vlaams Parlement respectievelijk de Vlaamse Regering.

De verantwoordelijkheid ligt bij minister Jo Vandeurzen1. Hij stelt zichzelf en zijn standpunten voor op www.jovandeurzen.be.

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is het bevoegde departement. Dit departement beschikt eveneens over een aantrekkelijke website waarop je allerhande informatie kunt vinden over o.a. mantelzorg. Surf naar http://wvg.vlaanderen.be/welzijnengezondheid/index.htm en neem zelf een kijkje!

In de beleidsnota van minister Jo Vandeurzen wijst hij op het belang van mantelzorg om zo mensen langer te laten thuis blijven. Ook wijst hij op het belang van voldoende waardering voor en ondersteuning van de mantelzorgers.
In volgend bestand zal je het betreffende deel van de beleidsnota terug vinden. Dit deel werd rechtstreeks gekopieerd uit de originele nota: beleidsnota2

Partijen

logo-CD%26V%281%29.png

CD&V3

CD&V wordt in het Vlaams Parlement vertegenwoordigd door minister Jo Vandeurzen, die verantwoordelijk is voor het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Voor CD&V is het belangrijk dat zorgbehoevende ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Dat vergt extra investeringen in thuiszorg. De zorgdragers zijn: mantelzorgers, vrijwilligers, maar ook professionele zorgverstrekkers. Hun inzet krijgt de volle steun. CD&V vindt dat de overheid geen taken moet overnemen die de privésector of het middenveld spontaan zelf organiseert. De overheid moet ze niet overnemen, maar zo goed mogelijk ondersteunen. De overheid moet niet alles organiseren, maar kan wel een handje helpen waar nodig.

logo_groen.gif

Groen!4

Deze partij is een absolute voorstander van vraag gestuurde zorg en zit dit onder de vorm van een persoonsgebonden financieringsbudget. Op deze manier kan elke zorgbehoevende zijn zorg naar eigen behoeven financieren, zowel wat residentiële zorg betreft als mantelzorg. Dit zien zij ook als een oplossing voor de lange wachtlijsten.
Daarnaast pleit Groen! ook voor waardering van de (niet- professionele) zorgarbeid dit door alle vormen van zorg onder de noemer professionele zorg te brengen.

logo_spa.gif

Socialisten en progressieven anders5

De sp.a besteedde in het verkiezingsprogramma 20096 ook de nodige tijd voor de zorg. Ze willen een totaalaanpak in de zorg. Ze willen de zorg nog verder uitbouwen. Elke Vlaming zou vanaf het moment dat hij zorgbehoevende wordt, toegang moeten hebben tot de nodige zorg die voorzien is, zodat hij zeker weet dat hij er beroep op kan doen. Deze zorg moet van voldoende kwaliteit zijn en betaalbaar.

In deze vergrijzende samenleving blijft de versterking van de mantelzorg een fundamentele uitdaging. Daarom wil de s.p.a. in de volgende regeringsperiode proefprojecten starten die zorgtaken van particulieren verlonen met ‘zorggeld’ dat gebruikt kan worden in allerlei 'zorgtransacties'. Dat zorggeld zou je kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de boodschappenhulp die je verricht voor je buurvrouw, om daarmee te kunnen ‘betalen’ voor de zorg voor je bejaarde ouders die veraf wonen. Dit systeem verlicht niet enkel de druk van de vergrijzing op de begroting maar het bevordert ook het sociale contact en draagt zo bij tot een warmere samenleving.

Vlaams Belang7

logo_vlaams_belang.jpg

Vlaams Belang diende wetsvoorstellen in die de mogelijkheid tot zorgverlof en palliatief verlof drastisch uitbreiden. Vlaams belang wil hun respect uitdrukken voor die familieleden, kennis en vrienden die zorg dragen voor hun zwakke en kwetsbare medemens. Ze pleiten voor een betere financiële regeling voor de mantelzorger, als blijk van waardering voor de geleverde inspanningen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License