Organisaties

Kenniscentrum Mantelzorg of KeM

kenniscentrum%20mantelzorg.png

1

www.kenniscentrummantelzorg.be is de website van het Kenniscentrum Mantelzorg. Tot mei 2009 stond deze organisatie bekend onder de naam Werkgroep Thuisverzorgers. Een is een pluralistische onafhankelijke vzw en behoort tot verenigingen van gebruikers en mantelzorgers die door de Vlaamse Overheid erkend worden.

De eerste indruk van de website, wat structuur betreft, is zeer goed. Je hebt een duidelijk overzicht van welke elementen je allemaal kan terug vinden. De namen van de links zijn kort en duidelijk gekozen, ook de tekstpagina’s zijn niet overladen met tekst en/of beeldmateriaal.

Bij de rubriek “over ons” lees je ondermeer hoe de organisatie ontstaan is, wat de doelstellingen zijn en wat hun visie is. Dit onderdeel geeft je meteen al het gevoel van vertrouwen mee.
→ Kenniscentrum Mantelzorg is immers een organisatie die niet enkel erkend wordt door de Vlaamse Overheid maar ook meewerkt aan de beleidsvorming omtrent mantelzorg.
→ Officiële websites verwijzen door naar deze website, waaronder ook Vlaams Agentschap voor Zorg & Gezondheid
→ Je krijgt inzicht in de structuur van de organisatie. Uit welke onderdelen bestaat de organisatie en wie doet wat. Eenmaal je weet hoe de structuur van de organisatie in elkaar zit kan je bij de rubriek “contact” de juiste persoon voor jouw problemen zoeken en eventueel contacteren. Naast de contactgegevens van het algemeen secretariaat, gevestigd in Heverlee, krijg kan je ook de gegevens van de contactpersonen in jouw regio uitzoeken.

Je krijgt over alle onderwerpen een objectieve tekst voorgeschoteld. Er worden geen standpunten ingenomen die niet beargumenteerd worden. Alles wordt kort maar krachtig uit de doeken gedaan. Ik ervaar deze website eerder als een startpunt van de zoektocht naar informatie, doordat alles redelijk beknopt is. Wat hier wel het voordeel van is, is dat je meteen een beeld krijgt van het aanbod. Hier heb ik het dan vooral over de rubriek “mantelzorglijn”, waar je o.a. trefwoorden kan vinden, links naar andere websites (die trouwens stuk voor stuk officiële websites zijn), gids in de thuiszorg,… Wat wel spijtig is aan de links is dat ze telkens geopend worden in het venster waarin www.kenniscentrummantelzorg.be zich bevindt.

Er wordt weinig gerefereerd naar andere bronnen, behalve dan in de rubriek “onderzoek” en “pers en nieuws”. Het zou kunnen zijn dat zij niet refereren omdat ze de teksten zelf geschreven hebben, maar daar heb je enkel het raden naar, aangezien bij de teksten zelf geen auteur wordt vermeld.

lijst van organisaties:
*Nederland

*België
Mantelzorg organisaties 2

Telefoon
Er is ook een mantelzorglijn
0900-2020-496

Mantelzorg-Ziekenzorg CM3

logo_mantelzorg_tcm272-50921.gif

Ziekenzorg CM is een erkende vereniging voor gebruikers en mantelzorgers
Ziekenzorg CM richt zich niet enkel met hun werking naar mensen die chronisch ziek of zorgbehoevend zijn, maar daarnaast heeft Ziekenzorg CM ook voor de omgeving van deze personen heel wat in petto. Ziekenzorg CM vindt het erg belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen en het aanbod naar deze doelgroep blijvend uit te breiden. In ’99 werd Ziekenzorg CM erkend als ‘Vereniging voor mantelzorgers en gebruikers’ door de Vlaamse overheid.

De website ziet er authentiek uit. Het is overzichtelijk opgesteld qua structuur. Mantelzorg is een onderdeel van Ziekenzorg CM en dat is ook te merken aan de verschillende onderdelen die Ziekenzorg CM aanbiedt die te vinden zijn in de linker balk. De pagina is gemaakt in opdracht van Ziekenzorg CM, er wordt niet verwezen naar andere bronnen in de tekst zelf, enkel bij het onderdeel publicaties.
Er wordt correcte adequate informatie weergegeven. Het is kort en duidelijk geformuleerd met telkens een voorbeeld zodat het ook voor een leek zeer begrijpbaar is. Er wordt ook gebruik gemaakt van een geheugensteuntje en een schema zodat het overzichtelijker is.
Telkens wordt een doelstelling besproken en daaronder staan de concrete wijze waarop Ziekenzorg CM deze doelstellingen realiseert. Met een link kom je op de pagina terecht over het onderwerp waarover je meer informatie wenst. De theorie is telkens afgestemd op de praktijk.
Er is ook een zoekfunctie voorzien om op een vlugge manier een oppasdienst te contacteren en daarnaast kan je ook het nummer vinden van een mantelzorgtelefoon waarop de CM hulp aanbiedt. Er zijn linken beschikbaar naar andere sites die ook relevante informatie bieden en er wordt verwezen naar publicaties.
Er worden geen meningen weergegeven in de tekst over mantelzorg, de auteur is ook niet bekend. Er wordt geen standpunt ingenomen maar Ziekenzorg CM is natuurlijk wel een organisatie met een christelijke levensbeschouwing. Alle informatie die ze aanbieden wordt objectief weergegeven. De auteur heeft geen intentie om informatie achter te houden of te liegen.

Het is een vlotte en overzichtelijke site waar je snel de informatie kan opzoeken die je nodig hebt.

Steunpunt Thuiszorg (voor mantelzorgers).4

logo%20Steunpunt%2C%20thuiszorg%281%29.jpg

Steunpunt Thuiszorg is een organisatie van de socialistische mutualiteit. Het is een erkende vereniging voor mantelzorgers en gebruikers.
* De eerste doelstelling is zo veel mogelijk vragen van deze doelgroepen beantwoorden. Naast het aanbieden van een driemaandelijks tijdschrift met informatie over gezondheid, sociale wetgeving en ander relevante thema’s, zijn er ook folders en brochures gratis ter beschikking. Men organiseert ook informatiemomenten en bundelt vragen en antwoorden van vaak gestelde vragen op de website. Men kan met vragen ook terecht in het steunpunt zelf.
* De tweede doelstelling is belangen behartigen van de mantelzorgers en gebruikers. Ze plegen overleg met de Vlaamse en provinciale overheden en met andere organisaties zoals thuiszorgdiensten.

De website is informatief en persoonlijk opgesteld. Met hun slagzin, “Ben jij er voor een ander? Dan zijn wij er voor jou.”, proberen ze de bezoeker persoonlijk aan te spreken. Op de startpagina krijg je een kort omschrijving van wat je van deze organisatie kan en mag verwachten. Je kunt je er ook gratis lid maken, dus is dit op het eerste zicht geen commerciële website. Je kunt deze organisatie vlug terug vinden via verschillende kanalen, socialistische mutualiteit, verengingen voor mantelzorgers en via de sociale kaart.
De website is eenvoudig opgemaakt zonder overbodige informatie en met een makkelijk doorklik systeem. De informatie is volledig, nauwkeurig en geschreven in een begrijpbare taal. Het zijn vlot lezende teksten, te moeilijke woorden worden niet gebruikt.
Een auteur wordt niet expliciet vermeld maar onderaan rechts staat wel altijd vermeld dat het in samenwerking is met de socialistische mutualiteit, bij het doorklikken komt men meestal terecht op de website van deze mutualiteit. Wanneer je de informatie die ze geven vergelijkt met andere bronnen is de informatie wel correct en volledig maar er wordt meestal ook wel extra informatie van hun mutualiteit bij gegeven. Tegenstellingen of andere meningen worden niet gegeven. Er zijn wel linken naar andere organisaties.
De informatie is relevant en meestal actueel, er staat altijd een datum van de laatste actualisatie op vermeld, wat wel heel nuttig kan zijn.

familiezorg West-Vlaanderen vzw

1.jpg

5

Familiezorg West-Vlaanderen vzw is een autonome en integrale thuiszorgdienst, in 1948 opgericht als Vereniging Zonder Winstoogmerk, met maatschappelijke zetel in Brugge.Familiezorg West-Vlaanderen vzw biedt aangepaste zorg aan alle zorgbehoevenden zonder onderscheid in stand, politiek, filosofische en/of godsdienstige overtuiging en lidmaatschap van ziekenfonds. Hiervoor beschikt Familiezorg West-Vlaanderen vzw over een waaier van diensten. Familiezorg West-Vlaanderen streeft naar een kwalitatieve zorg.
Familiezorg West-Vlaanderen bied een ruim zorgaanbod aan op maat van de cliënt.
Familiezorg West-Vlaanderen vzw heeft als doel om, van bij de intake tot de afsluiting van de zorg, aandacht te geven aan de persoon en zijn omgeving. De cliënt en de mantelzorgers, met hun mogelijkheden en behoeften, staan hierbij centraal.
Het Regionaal Dienstencentrum Zonnewende organiseert vele informatie- en ontmoetingsmomenten ter ondersteuning van zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers in de thuiszorg. De mantelzorger kan gebruik maken van de dienst aanvullende thuiszorg. Familiezorg West-vlaanderen vzw werkt samen met de cliënt en de omgeving. Als het nodig is werkt familiezorg ook samen met andere zorgverleners bijvoorbeeld de verpleegkundigen, kinesitherapeuten, huisartsen, ziekenhuizen, dagcentra, rust en verzorgingstehuizen,….
De site is betrouwbaar en controleerbaar. Je kan in contact treden met de organisatie en vragen stellen. De site is volledig. Je kan informatie vinden over de zorg, de subsidies, …. De informatie is actueel want je ziet onderaan de pagina dat er een datum van de laatste herwerking staat. Het is een informatieve bron. De organisatie organiseert ook informatiesessies over mantelzorg. De website is geschreven in duidelijke taal en er worden geen moeilijke woorden gebruikt. Er is een duidelijke structuur in de site en er wordt gewerkt met een doorkliksystheem. De informatie van de site is rechtstreekse informatie van de organisatie. Ik heb niet de indruk dat de teksten verdraait of vervaalst zijn. De maker van deze pagina is familiezorg West-Vlaanderen. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere bronnen wat mij doet vermoeden dat het rechtstreekse informatie is. Er zijn geen meningen in de site verwerkt. De site is duidelijk en redelijk objectief. De auteurs zijn deskundige in de materie vermits ze al ervaring hebben vanaf 1948.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License