Juridisch

Decreet van 13 maart 2009 Woonzorgdecreet (B.S.14.05.2009)1
Dit integraal decreet voor thuiszorg en residentiële ouderzorg vervangt:

  • thuiszorgdecreet 1998
  • Ouderendecreet 1985

De voornaamste doelstellingen van het nieuwe decreet zijn:

  • Zorg op maat
  • Regelgeving actualiseren en op elkaar afstemmen
  • Kwaliteit van wonen en zorg verhogen

Het decreet van 13 maart 2009 werd verder geconcretiseerd in 3 uitvoeringsbesluiten. Waarvan 1 van belang
is voor de mantelzorgers: besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 20092betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

Ministrieel besluit van 5 november 2004 tot bepaling van de thema's van de projecten in de thuiszorg voor het jaar 2004
Decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License