Eindwerken

BLOMME, J.
Scriptie voorgelegd tot het behalen van de graad van Licentiaat in de Medisch-Sociale Wetenschappen, optie Verplegingswetenschap.
Academiejaar: 2005-2006 , Universiteit Gent
Ervaringen van familieleden van MS-patiënten met eigen zorg

BROUX S., GULIX E., MALCHAIR J.& TRIANTAFYLLIDIS A.
Hoe inspelen op de noden van de mantelzorger? Katholieke Hogeschool Limburg, 2009

HOUBRECHTS E. en MOMMEN L.
Provinciale hogeschool Limburg, opleiding verpleegkunde. Academiejaar: 2005-2006.
Onderzoek naar ondersteunende organisaties voor ouderen met (vermoedelijk) dementie en hun mantelzorgers.

KRISTOFFERSEN I.
Eindverhandeling tot licentiaat in de psychologie. Academiejaar 2008 - 2009. CGGZ Brussel.1
Welbevinden onder mantelzorgers.

RATAJCZAK, A.
Onuitgegeven verhandeling, Katholieke Hogeschool Kempen, Gezondheidszorg Lier 2009
Thuis in eigen huis: Multidisciplinaire begeleiding van personen met dementie in de thuiszorg.

VANDENBUSSCHE L.
Samen zijn we sterk: op zoek naar een manier om mantelzorgers te motiveren om een partner in de hulpverlening te worden, Ipsoc, Kortrijk, 2008

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License