Deskundigen

Deskundigen van het artikel
Meijer, A. ,Oostveen, S. & Stams, G. (2008). Zorgen voor een zieke ouder: De relatie tussen mantelzorg, ziekte van de ouder en gedragsproblemen bij kinderen. Kind en adolescent, 29(4), 208-222.

De Koker Benedicte1

 1. Functie: senior onderzoeksmedewerker aan Universiteit Antwerpen (Departement Sociologie)
 2. Contactgegevens
Email ua eb.ca.au|rekoked.etcideneb#eb.ca.au|rekoked.etcideneb
Telefoon 032655525
Afdeling Dept. Sociologie
Bedrijfsadres Stadscampus
S.M.382
2000 Antwerpen
 1. Bibliografie: de volledige bibliografie kunt u terug vinden op http://anet.ua.ac.be/acadbib/ua/04918
 2. Vragen aan de heer De Koker
 • Welke toekomst ziet u voor de mantelzorg in onze huidige samenleving die gekenmerkt wordt door o.a. de hogere werkzaamheidsgraad en de vergrijzing?
 • Welke sociaal- demografische factoren zijn volgens u doorslaggevend in het al dan niet opnemen van mantelzorg?
 • Hoe kan de overheid de mensen het best stimuleren tot het opnemen van mantelzorg?

Jacobs Thérèse
FUNCTIE: Professor werkzaam aan de Universiteit van Antwerpen, Departement Sociologie.

CONTACTGEGEVENS2:
Email(s) ua: eb.ca.au|sbocaj.esereht#eb.ca.au|sbocaj.esereht

Telefoon: 032655521
Afdeling: Dept. Sociologie

bedrijfsadres: Stadscampus
S.M.381
Sint Jacobstraat 2
2000 Antwerpen

BIBLIOGRAFIE:
De academische bibliografie is terug te vinden via de website http://anet.ua.ac.be/acadbib/ua/02972 (geraadpleegd op 19.12.2009)

VRAGEN:

 • Hoe kan de georganiseerde hulp beter afgesteld worden op de mantelzorg om zo de taak van de mantelzorger te verlichten?
 • Hoe kan de relatie tussen de mantelzorger en de hulpbehoevende beter worden gestimuleerd?
 • Welke initiatieven kunnen er worden opgericht zodat indien er overbelasting door de mantelzorger wordt ervaren, het tijdig kan worden opmerkt?

Lammertyn Frans
FUNCTIE : Hoogleraar, Centrum voor Sociologisch Onderzoek (OE)
Subdivisiehoofd van de LRD Subdivisie LUCAS - Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy - FL
Lid (als vertegenwoordiger ZAP) van de Faculteitsraad Sociale wetenschappen, KU Leuven.
CONTACTADRES :
OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek
Parkstraat 45 - bus 03601
BE-3000 Leuven
tel : 016 32 31 67
fax : 016 32 33 65
e-mail : eb.nevueluk.cos|nytremmal.snarf#eb.nevueluk.cos|nytremmal.snarf
Onderzoekpublicaties in het artikel:
"De mantelzorger, over zorglast, veerkracht en het belang van een goede relatie."
PUBLICATIES :
https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0002111

Spruytte Nele
FUNCTIE : Wetenschappelijk medewerker Leuvense Universiteit - Caritas Samenwerkingsverband.
CONTACTADRES :
LUCAS
Kapucijnenvoer 39 - bus 05310
BE-3000 Leuven
tel : +32 16 33 69 28
fax : +32 16 33 69 22
e-mail : eb.nevueluk.dem|ettyurps.elen#eb.nevueluk.dem|ettyurps.elen
Onderzoekpublicaties in het artikel :
"De mantelzorger, over zorglast, veerkracht en het belang van een goede relatie."
PUBLICATIES :
https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0013516

Timmermans
Sociaal en cultureel planbureau. (2009). Sociaal en cultureel planbureau. Geraadpleegd 23 december, www.scp.nl.

Expertise: Verkenning zorgverlog; Thuiszorg macro zorgmodel
Onderzoeker Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP (VWS) Telefoon +31-70-3407876
Email ln.pcs|snamremmit.j#ln.pcs|snamremmit.j
URL http://www.scp.nl/mensen/jt.htm

A. De Boer

 • Schellingerhout R.
 • Tielen L.
 • Mercken C.
 • Ramakers C.
 • Van Den Wijngaart M.
 • Van Den Berg B.
 • Visser-Meily A .
 • Van Heugten C.
 • Iedema J.
 • Schreuder Goedheijt T.
 • Baan L.
 • De Weerd W.

Van Audenhove Chantal
FUNCTIE : Sedert 1996 is zij directeur van LUCAS - Centrum voor zorgonderzoek en consultancy, het samenwerkingsverband tussen Caritas Catholica Vlaanderen en de Katholieke Universiteit van Leuven
CONTACTADRES :
LUCAS – K.U.Leuven
Kapucijnenvoer 35
B-3000 Leuven
Tel. 016 33 69 10
Fax 016 33 69 22
E-mail: eb.nevueluk.dem|evohneduanav.latnahc#eb.nevueluk.dem|evohneduanav.latnahc
www.kuleuven.be/lucas
Auteur artikel " De mantelzorg, over zorglast, veerkracht en het belang van een goede relatie. "
PUBLICATIES :
https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0002440

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License