Boeken

A

 • ALLEWIJN M. en MIESEN B. Zorg om ouderen: een leidraad voor mantelzorgers., Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2006.

B

 • BUIJSSEN H. , CUIJPERS P. Zorgen voor een ander: een boek voor mantelzorgers. Stichting Educatieve Omroep Teleac, Utrecht, 1996

C

 • CANTILLON B., VAN DEN BOSCH K. & LEFEBURE S [Eds.], Ouderen in Vlaanderen en Europa: tussen vermogen en afhankelijkheid, Acco, Leuven, 2009.
 • CUYVERS G. & DE CLERCK L. Psychologische noden van zorgvragende ouderen en hun zorgverleners: synthese, Katholieke Hogeschool Kempen & provincie Antwerpen, 2005 Dit bestand kan je in PDF- vorm hier downloaden.

D

 • DEBRY A. Mantelzorgers, doorbloeiers in het zorglandschap, vzw Ons Zorgnetwerk, Leuven, 2001
 • DECLERCK L. Focus op thuiszorg: opvangen in eigen kring, Gezinsbond, Brussel 2008
 • DELTOUR B. Keuzewijzer : tussen thuiszorg en residentiële zorg., Garant, Antwerpen, 1999

F

 • FLUIJT K.J., JOCHEMS J. & JOOSTENS F. Zakwoordenboek van de ouderenzorg, Elsevier Gezondheidszorg, Doetinchem, 2008

J

 • JACOBS J. & LODEWIJCKX E. [Eds.]Grenzen aan mantelzorg. Sociaaldemografische gegevens over de toekomst van de zorg, Garant, Antwerpen, 2006 De inhoudstafel van dit boek je hier in PDF- vorm downloaden.

K

 • KAMPELMACHER M. J., VAN BOXTEL A. J. H. en QUAK A.B.W.M. Diagnose en therapie 2009: Thuiszorg, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2009
 • KORT H., CORDIA A. & DE WITTE L. Langdurige zorg en technologie, Lemma, Den Haag, 2008

N

 • NIEUWSTRATEN A., MERCKEN C.& DUIJNSTEE M. Samen zorgen : wijkverpleging in relatie tot patiënt en mantelzorg, Intro, Baarn, cop. 2000

S

 • SCHOLTEN B. Ik zorg voor jou ! : over het zorgen voor een zieke of hulpbehoevende naaste, MOM, Houten, cop.2004
 • STROOBANTS E. Altijd opnieuw afscheid nemen: houvast bij dementie en mantelzorg, Epo, Berchem, 2007

V

 • VAN DEN BOOMEN G. Ik wil de kluts kwijt : Grietje en Gerard : 60 jaar huwelijk, 13 jaar mantelzorg., Just, Hilversum, cop. 2008
 • VAN DEN KOMMER C. Handboek voor mantelzorgers : alles over verzorging thuis., Het Spectrum, Utrecht, 2004
 • VAN DER BURGT M., VAN MECHELEN - GEVERS E. en TE LINTEL HEKKERT M. Introductie in de gezondheidszorg, zevende editie : Zorg voor mensen met dementie., Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2005
 • VAN DER PADT I. Zorgen voor je ouders : een leidraad voor mantelzorgers., Boom, Amsterdam, cop. 2002

google boeken

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License