Actualiteit

Rerum novarum: sociale zekerheid vrijwaren in tijden van crisis
BELGA, Rerum novarum: sociale zekerheid vrijwaren in tijden van crisis. In: De Standaard, 21.05.2009

Pillen helpen zelden bij alzheimer
TEGENBOS G., Pillen helpen zelden bij alzheimer. In: De Standaard, 03.07.09

Dementie, doorbreekt de stilte
BEEL V., Dementie, doorbreekt de stilte. In: De Standaard, 06.07.09

Meldpunt voor Mexicaanse griep in elke gemeente
BELGA, Meldpunt voor Mexicaanse griep in elke gemeente. In: De Morgen, 07.07.09

Integraal plan voor dementerenden nodig
BELGA, Integraal plan voor dementerenden nodig. In: Het belang van Limburg, 18.09.2009

80 procent mantelzorgers voor dementerende depressief
BELGA/SAM, 80 procent mantelzorgers voor dementerende depressief. In: Het laatste nieuws, 02.10.2009

OCMW helpt familieleden die thuis zieke verzorgen
BILLEN R, OCMW helpt familieleden die thuis zieke verzorgen. In: Het Nieuwsblad, 13.10.09

Forum mantelzorg duidt pijnpunten
JASP, Forum mantelzorg duidt pijnpunten. In: Gazet van Antwerpen 19.10.09

Mantelzorg
FO, Mantelzorg. In: De standaard, 28.10.09

Margriet verhuist op haar 96ste naar De Groene Linde
DEPRAETERE I., Margriet verhuist op haar 96ste naar De Groene Linde. In: Het Nieuwsblad, 10.11.09

Tienenaar Jos Pacolet herbekijkt zorgverzekering
BILLEN R., Tienenaar Jos Pacolet herbekijkt zorgverzekering. In: Het Nieuwsblad, 18.10.09

Putte start op 1 januari 2010 met mantelzorgpremie
PA, Putte start op 1 januari 2010 met mantelzorgpremie. In: Gazet van Antwerpen 28.11.09

Gemeente wil premie invoeren om mantelzorgers te ondersteunen
Gemeente wil premie invoeren om mantelzorgers te ondersteunen. In: De Standaard, 09.12.2009

Mantelzorg, Het OCMW van Grimbergen heeft haar mantelzorg verfijnd.
WTK, Mantelzorg . In: De standaard, 17.12.09

Vlaams-Brabant bevraagt senioren
PASSE-PARTOUT, Vlaams-Brabant bevraagt senioren. In: Het Nieuwsblad, 23.12.09

Deze rapportage gaat over de toekomst van ouderen. Hoe de technologie de zorg kan vervangen. De vergrijzing gaat in een zeer snel tempo voorruit. Al dat personeel en de zorgtaken moeten betaald worden. Men denkt dat de robot zorg kan verlenen aan ouderen. Is dit de toekomst???
aflevering Roboliefde

De afleveringen hieronder sluiten aan op de vergrijzing van de bevolking.
vergrijzing

Dag van de mantelzorg

Zorg kent geen leeftijd. Er wordt met kinderen van het 6de leerjaar gewerkt rond zorg. (mantelzorg, gevoelens en zorgverlening, concreet omgaan met zorg)
http://pdf.klasse.be/KVL/KVL140/KVL14021.pdf

bloemetje voor de mantelzorger

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License