Welkom

Van harte welkom op onze website.

Wij, Natascha, Anneleen, Ineke en Lesley, zijn vier studenten die de richting sociaal werk volgen via het afstandsonderwijs aan de Katholieke Hogeschool kortrijk, departement IPSOC. Voor het vak ICT en bronnenonderzoek in het eerste jaar kregen wij de opdracht om een wiki op te starten rond een onderwerp waar we later in het werkveld mee in contact kunnen komen en dat ons interesseert. Wij hebben gekozen voor het onderwerp mantelzorg.

Mantelzorg is:

Het woord mantelzorg is een uitvinding van Joop Hattiga Verschure en het woord werd voor het eerst gebruikt in 1970. Samen met de opkomst van het vrijwilligerswerk en de zelfhulpgroepen is het woord 'mantelzorg' ontstaan. De zorg die familie en naasten aan de cliënt geven is mantelzorg. Het is een vorm van zorg die gebaseerd is op een sociale relatie. Mantelzorg is eigenlijk iets vanzelfsprekends. Als iemand hulp nodig heeft denk je er niet over na maar help je die persoon gewoon. Je doet het vrijwillig tot de hulp niet meer nodig is. Door de vergrijzing van de bevolking is er steeds meer nood aan zorg. Wij schrijven deze wiki omdat wij vinden dat er meer aandacht moet komen voor de mantelzorger. Mantelzorg is een aanvulling op de professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers die overbelast zijn. De mantelzorger krijgt gezondheidsklachten en voelt zich sociaal geïsoleerd. Onze samenleving draait voor een groot deel op mantelzorgers en daar moeten wij ons bewust van zijn. (Boer,2007)

Van het begrip mantelzorg bestaan verschillende definities:

• Mantelzorg is de (langdurige) zorg die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden, buren aan elkaar verlenen.
• Mantelzorg is zorg voor de chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende. Het is geen professionele zorg maar ook geen alledaagse zorg.
• Mantelzorg is de zorg die mensen vrijwillig, onbetaald en informeel aan elkaar geven
• Mantelzorg is de extra zorg (meer dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is) die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan personen in hun familie, huishouden of sociale netwerk; met vrij ernstige fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen. (Boer, 2007)

Soms gebruikt men in plaats van het woord mantelzorg het begrip “naastenzorg” of “familiezorg maar de voorkeur gaat naar het begrip mantelzorg.

Mantelzorg is belangrijk in de voortdurende veranderende maatschappij waar alles steeds sneller lijkt te gaan en de levensverwachting hoger wordt. Steeds meer mensen zullen in de toekomst beroep moeten doen op een mantelzorger. Iedereen heeft wel eens een helpende hand nodig maar toch is het niet altijd zo vanzelfsprekend om die helpende hand uit te reiken.
Met deze website willen we de bezoeker informeren over de mantelzorg.

Onderstaand filmpje toont een fragment uit het leven van enkele mantelzorgers.

Boer, G.J. (2007). Mantel onder de indruk. Cliënt en medezeggingsschap in de gezondheidszorg, 11.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License